Select Page

Категорија: Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ

На основу члана Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште,  Одлуке о буџету општине Пландиште, Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају и Решења о утврђивању висине...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ

На основуОдлуке о социјалној заштити општине Пландиште,  Одлуке о буџету општине Пландиште, Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају и Решења о утврђивању висине регресирања...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА

На основу Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште, Одлуке о буџету општине Пландиште и Правилника о финансирању трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика, Општинска управа...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font