Select Page

Категорија: Јавни позиви

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,...

Опширније

Јавна распарава о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште

Упућује се Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште. Сва заинтересована лица могу...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 8....

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Средишњи државни уред за стамбено збрињавање Републике Хрватске  огласиће Јавни позив за подношење пријава за стамбено збрињавање у 2019. години у складу са  Законом о стамбеном збрињавању на потпомогнутим подручјима. Комплетан...

Опширније

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font