Категорија: Јавни позиви

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ОДЛУКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), 64. став 1. тачка 1....

Опширније

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ – ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Комисија за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи на седници одржаној 27.11.2017. године расписала је Оглас за доделу једнократне новчане помоћи најугроженијим породицама и интерно расељених лица на територији...

Опширније

ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ

На основу члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 13. става 1. и става 3. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ путује од места становања до места школе. Захтев за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који СВАКОДНЕВНО путује од места становања до места школе. Захтев за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи –...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font