Select Page

Категорија: Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу  члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког...

Опширније

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА – НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА

На основу члана 6, правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број 110-3/2022-03-IV од 28.02.2022. године, Комисија за избор најбољих студената са територије општине Пландиште на...

Опширније

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење...

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- и др.закон, 9/20 и 52/21),...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ЧЛАНСТВО У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Министарствоза људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством правде упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Националне стратегије за борбу против...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font