Категорија: Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ путује од места становања до места школе. Захтев за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који СВАКОДНЕВНО путује од места становања до места школе. Захтев за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи –...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА

Општинска управа Пландиште расписује Jавни позив за доделу помоћи за финансирање трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика. Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици...

Опширније

Јавни позив за су/финансирање пројеката управљача у заштићеним подручијима Општине Пландиште у току 2017. године.

На основу тачке III алинеје 3 Решења о образовању и именовању Комисије за заштиту животне средине и заштиту и очување споменика природе и културе број 501-19/2016-II од 18. 05. 2016. године, а у складу са чланом 6 Одлуке о...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font