Категорија: Јавни позиви

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПЛАНДИШТУ

Општина Пландиште расписује Јавни оглас за давање у закуп пословног простора, путем јавног надметања у отвореном поступку (лицитацијом), у Пландишту, ул. Хајдук Вељка бр. 16а, објекат изградђен на парцели бр. 30/3 К.О....

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КАНДИДАТА ЗА СЛУЖАОЦЕ КУРСА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока (“Службени гласник РС“, број 95/2010) и члана 135. став 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник РС“, број 88/2009...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

На основу члана 19. став 2. тачка 1) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 2. став 1. тачка 1) Уредбе о ближим условима и...

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ОДЛУКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), 64. став 1. тачка 1....

Опширније

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ – ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Комисија за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи на седници одржаној 27.11.2017. године расписала је Оглас за доделу једнократне новчане помоћи најугроженијим породицама и интерно расељених лица на територији...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font