Категорија: Конкурси

КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

На  основу члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

У циљу спровођења Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште („Сл.лист општине Пландиште, бр. 25/2017), а на основу става II Решења о именовању Kомисије за избор чланова Локалног антикорупцијског Савета за праћење...

Опширније

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

Традиција награђивања набољих студената у општини Пландиште наставља се и ове године. За добијање новчане награде, која ове године износи 50.000 динара, студенти са територије општине Пландиште требали су да имају просек...

Опширније

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊОШКОЛЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са групом донатора из САД, расписује конкурс за доделу стипендија ученицима који 2018. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије, а...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и  јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон), члана 11. и члана 12. Уредбе...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font