Категорија: Конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и  јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон), члана 11. и члана 12. Уредбе...

Опширније

Измена Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште

У Јавном конкурсу за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште продужава се рок за подношење пријава. За више информација можете погледати...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште

У циљу спровођења Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште („Сл.лист општине Пландиште, бр. 25/2017), а на основу става II Решења о именовању Kомисије за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење...

Опширније

KОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА

На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 2. Правилника о одобравању и...

Опширније

Коначна лист кандидата – најбољи студенти

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број 612-2/2018-II од 09.02.2018.године, Комисија за избор најбољих студената са територије општине Пландиште, на седници...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font