Select Page

Категорија: Конкурси

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

 Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва по Јавном Конкурсу за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Правилника о критеријума и начину и другим питањима од значаја за спровођење мера...

Опширније

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На  основу  члaна  члана  103.  став  1.  Закона  о  запосленима  у  аутономним покрајинама и  јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон,  95/2018,  95/2018-др.закон  и...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018, 95/2018-др.закон и...

Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018, 95/2018-др.закон и...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font