Select Page

Категорија: Конкурси

К О Н К У Р С ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

Расписује се конкурс за новчану помоћ студентима прве године мастер и студентима прве године докторских студија факултета односно уметничких академија, који имају пребивалиште на територији општине Пландиште, за школску...

Опширније

КОНАЧНА ЛИСТА СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-8/2020-03-IV од 09. октобра 2020.године, Комисија за доделу новчане помоћи студентима са...

Опширније

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној 26.11.2020. године, утврдила је Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи. Предлог листе студента можете погледати...

Опширније

КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

На  основу члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине...

Опширније

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

 Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва по Јавном Конкурсу за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font