Категорија: Вести

ИЗВЕШТАЈ СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последња, 26. седница Скупштине општине Пландиште одржана је у петак, 15. 03.2019. године. Седницом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо који је на самом почетку предложио допуну дневног реда са још 5 тачака. Тако...

Опширније

ОБУКА ЗА ОН-ЛИНЕ СИСТЕМ ЗА ПРИЈАВУ СЕЗОНСКИХ РАДНИКА

Почетком године је у Београду званично представљен он-лине систем за поједностављену пријаву сезонских радника у пољопривреди – www.sezonskiradnici.gov.rs. Реформу система сезонског запошљавања и израду портала координирао је...

Опширније

НАЈАВА 102. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 102. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 14.03.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 5 тачака. После усвајања записника са 100. седнице Општинског већа Општине...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4/2019 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу чл. 36. ст. 1. тачка 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и...

Опширније

НАЈАВА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 26. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 15.03.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 10 тачака. Одборници ће прво разматрати Предлог Одлуке о организацији Општинске управе...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font