Select Page

Категорија: Вести

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 24/2019 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ће дана 13.09.2019. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште доћи до прекида испоруке...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 22/2019 – „СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)“

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над...

Опширније

ЈАВНИ ОГЛАС, ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА О ПОЗИВАЊУ ЛИЦА ИЗ РЕЗЕРВНОГ САСТАВА

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавезе прописаних законом, општина Пландиште врши...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Дана 11.09.2019. године, због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште, доћи ће до прекида испоруке воде  корисницима у следећим улицама: – Илинденској (у делу од Мијахла Пупина до Вука Караџића) – Вука...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font