Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/2007), uz saglasnost Ministarstva  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 320-11-00597/2010-15  od  17.08.2010 godine, predsednik opštine Plandište je dana 18.08.2010 godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI PLANDIŠTE

i raspisuje

 O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

 I

– Predmet javnog nadmetanja –

 1.  Raspisuje se oglas za javnu  licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Plandište u sledećim katastarskim opštinama:

KO Broj javnog nadmetanja Površina (ha, ari, m2) Početna cena( din / ha) Depozit(din) Period zakupa(god)
Veliki  Gaj 1 10,6337 7307,80 23312,69 3 godine
Veliki  Gaj 2 12,5337 7272,46 27345,24 3 godine
Veliki  Gaj 4 15,0460 5883,68 26557,78 3 godine
Veliki  Gaj 5 18,5242 7307,80 40611,35 3 godine
Veliki  Gaj 6 13,2952 6928,57 27635,04 3 godine
Veliki  Gaj 7 17,0678 5730,76 29343,44 3 godine
Veliki  Gaj 8 91,3853 6579,01 180367,44 3 godine
Veliki  Gaj 27 17,3258 6912,43 35929,01 3 godine
Veliki  Gaj 40 1,7791 5376,00 2869,33 3 godine
Veliki  Gaj 45 98,9683 7680,00 228022,96 3 godine
Veliki  Gaj 46 45,8670 6836,50 94070,93 3 godine
Veliki  Gaj 49 3,1378 6836,50 6435,47 3 godine
Veliki  Gaj 50 1,9262 6464,01 3735,29 3 godine
Veliki  Gaj 51 4,6769 6977,37 9789,74 3 godine
Veliki  Gaj 53 6,9033 6319,02 13086,64 3 godine
Veliki  Gaj 59 1,6000 6140,10 2947,25 3 godine
Veliki  Gaj 60 60,5813 6140,10 111592,57 3 godine
Veliki  Gaj 61 23,7237 6140,10 43699,77 3 godine
Miletićevo 69 2,9225 7307,80 6407,12 3 godine
Miletićevo 70 0,3158 7679,99 727,60 3 godine
Miletićevo 71 0,4893 6990,03 1026,07 3 godine
Miletićevo 74 1,9295 7121,77 4122,44 3 godine
Miletićevo 75 0,7000 6836,50 1435,67 3 godine
Miletićevo 76 5,1942 6836,50 10653,05 3 godine
Miletićevo 83 4,5489 7307,80 9972,74 3 godine
Miletićevo 86 0,4672 6836,49 958,20 3 godine
Miletićevo 90 1,3727 7307,80 3009,43 3 godine
Dužine 133 23,0702 6140,10 42496,00 3 godine
Stari  Lec 134 14,8473 8186,80 36465,56 3 godine
Stari  Lec 135 11,0544 7307,80 24235,00 3 godine
Stari  Lec 136 23,0498 7791,27 53876,15 3 godine
Stari  Lec 137 2,1280 8186,80 5226,45 3 godine
Stari  Lec 156 2,6134 5662,50 4439,51 3 godine
Stari  Lec 157 3,2192 6951,47 6713,45 3 godine
Stari  Lec 158 0,2220 5127,39 341,48 3 godine
Stari  Lec 159 9,5971 4181,63 12039,47 3 godine
Stari  Lec 171 36,0242 5376,00 58099,83 3 godine
Stari  Lec 172 0,3618 6725,32 729,97 3 godine
Stari  Lec 173 1,5654 6734,52 3162,67 3 godine
Stari  Lec 176 27,9300 6140,10 51447,90 3 godine
Stari  Lec 177 7,1423 5376,00 11519,10 3 godine
Stari  Lec 178 18,2311 6140,10 33582,23 3 godine
Stari  Lec 179 41,3527 6140,10 76172,91 3 godine
Stari  Lec 180 47,9950 6140,10 88408,23 3 godine
Stari  Lec 181 19,3175 6140,10 35583,41 3 godine
Stari  Lec 182 30,7304 7307,80 67371,49 3 godine
Stari  Lec 183 20,9363 7307,80 45899,49 3 godine
Stari  Lec 184 14,8094 5480,85 24350,43 3 godine
Stari  Lec 185 3,1876 5127,38 4903,21 3 godine
Stari  Lec 188 60,9361 7397,61 135234,52 3 godine
Stari  Lec 189 5,7508 5480,85 9455,78 3 godine
Stari  Lec 190 45,5334 7307,80 99824,69 3 godine
Stari  Lec 193 4,6719 5480,85 7681,79 3 godine
Stari  Lec 194 4,9739 5480,85 8178,36 3 godine
Stari  Lec 195 19,5463 5480,85 32139,10 3 godine
Stari  Lec 196 4,6273 5127,38 7117,78 3 godine
Stari  Lec 200 40,4875 5760,00 69962,40 3 godine
Stari  Lec 203 0,2709 5759,99 468,11 3 godine
Stari  Lec 205 0,3321 5417,13 539,71 3 godine
Stari  Lec 206 7,6421 7307,80 16754,08 3 godine
Stari  Lec 207 29,9182 5760,00 51698,65 3 godine
Stari  Lec 208 21,9089 7341,11 48250,70 3 godine
Stari  Lec 209 8,3828 5127,38 12894,54 3 godine
Stari  Lec 210 6,2911 7680,00 14494,70 3 godine
Stari  Lec 212 2,5700 7307,80 5634,32 3 godine
Stari  Lec 213 1,6478 7270,03 3593,87 3 godine
Stari  Lec 214 1,9604 6140,10 3611,12 3 godine
Stari  Lec 216 12,2918 6464,03 23836,37 3 godine
Stari  Lec 217 49,9875 5760,00 86378,40 3 godine
Stari  Lec 218 5,3932 6836,50 11061,18 3 godine
Stari  Lec 219 20,5993 5760,00 35595,59 3 godine
Stari  Lec 220 3,3248 8186,80 8165,84 3 godine
Stari  Lec 222 0,8749 6836,50 1794,38 3 godine
Stari  Lec 223 2,0560 6235,59 3846,11 3 godine
Stari  Lec 224 1,3853 5760,00 2393,80 3 godine
Stari  Lec 225 0,6310 7307,80 1383,37 3 godine
Jermenovac 226 1,2333 8186,80 3029,03 3 godine
Jermenovac 227 0,1694 8186,78 416,05 3 godine
Jermenovac 228 0,7808 8145,26 1907,95 3 godine
Jermenovac 230 0,8588 8186,80 2109,25 3 godine
Jermenovac 231 1,6698 8041,76 4028,44 3 godine
Jermenovac 232 0,6802 8158,92 1664,91 3 godine
Jermenovac 233 0,2650 8186,79 650,85 3 godine
Jermenovac 234 9,8840 6140,10 18206,63 3 godine
Jermenovac 237 0,4162 7680,01 958,93 3 godine
Jermenovac 238 1,4862 6958,36 3102,45 3 godine
Jermenovac 239 1,6766 8384,10 4217,03 3 godine
Jermenovac 240 0,6239 7407,98 1386,55 3 godine
Barice 242 2,2434 7307,80 4918,29 3 godine
Barice 243 2,2807 7206,48 4930,74 3 godine
Barice 244 1,7656 5760,00 3050,96 3 godine
Barice 246 6,2894 5760,00 10868,09 3 godine
Barice 247 11,0936 5760,00 19169,74 3 godine
Barice 248 2,2388 7307,80 4908,21 3 godine
Barice 249 1,1302 7307,80 2477,78 3 godine
Barice 250 3,0270 5376,00 4881,95 3 godine
Barice 251 2,4062 6836,50 4935,00 3 godine
Barice 252 0,9050 6836,50 1856,11 3 godine
Barice 253 6,1889 7307,80 13568,17 3 godine
Barice 254 49,3482 7307,80 108188,03 3 godine
Barice 257 70,0122 7307,80 153490,55 3 godine
Barice 258 65,3144 7307,80 143191,37 3 godine
Barice 259 51,1304 7283,36 111720,32 3 godine
Barice 260 59,0607 7287,37 129119,10 3 godine
Barice 261 0,4223 5730,76 726,03 3 godine
Kupinik 279 14,5985 6140,10 26890,88 3 godine
Kupinik 280 8,3559 5760,00 14438,99 3 godine
Kupinik 281 61,4804 6140,10 113248,74 3 godine
Kupinik 291 0,9913 7307,80 2173,27 3 godine
Hajdučica 332 22,5279 7041,10 47586,38 3 godine
Hajdučica 335 114,6247 5760,00 198071,48 3 godine
Hajdučica 336 34,0886 5766,06 58967,11 3 godine
Hajdučica 337 10,6191 6202,80 19760,45 3 godine
Hajdučica 338 0,4882 7307,80 1070,30 3 godine
Hajdučica 339 11,9455 5760,00 20641,82 3 godine
Hajdučica 340 35,6730 6370,70 68178,59 3 godine
Hajdučica 341 5,7201 6370,70 10932,31 3 godine
Hajdučica 342 13,4300 6140,10 24738,46 3 godine
Hajdučica 344 13,2877 6464,03 25767,63 3 godine
Hajdučica 348 66,4072 6463,40 128764,81 3 godine
Hajdučica 349 6,8247 5760,00 11793,08 3 godine
Hajdučica 350 3,6872 6370,70 7047,02 3 godine
Plandište 358 1,6268 7065,93 3448,46 3 godine
Plandište 359 6,7430 4785,60 9680,79 3 godine
Plandište 361 1,5496 7307,80 3397,25 3 godine
Plandište 364 12,6110 5794,79 21923,44 3 godine
Plandište 370 21,6606 7307,80 47487,40 3 godine
Plandište 371 21,4236 7307,80 46967,81 3 godine
Plandište 372 23,6393 7307,80 51825,38 3 godine
Plandište 392 0,2602 7680,02 599,50 3 godine
Plandište 393 0,3083 5760,01 532,74 3 godine
Plandište 394 0,7077 5760,00 1222,91 3 godine
Margita 399 2,1835 7331,87 4802,74 3 godine
Margita 400 0,0983 7812,00 230,38 3 godine
Margita 401 1,1304 6792,10 2303,34 3 godine
Margita 402 1,3255 6083,43 2419,08 3 godine
Margita 403 13,7811 6370,70 26338,58 3 godine
Margita 404 0,4969 6720,06 1001,76 3 godine
Margita 406 1,5194 6858,78 3126,37 3 godine
Margita 407 0,4829 6370,70 922,92 3 godine
Margita 408 7,8535 5760,00 13570,85 3 godine
Margita 409 2,5614 6069,74 4664,11 3 godine
Margita 410 1,1018 6140,10 2029,55 3 godine
Margita 411 1,6055 6849,22 3298,93 3 godine
Margita 412 16,6139 6386,38 31830,79 3 godine
Margita 413 151,4132 6055,69 275073,21 3 godine
Margita 414 58,8869 6140,10 108471,44 3 godine
Margita 415 0,9422 6773,61 1914,63 3 godine
Margita 416 39,9063 5760,00 68958,09 3 godine
Margita 417 81,0199 5760,00 140002,39 3 godine
Margita 418 22,2565 6358,18 42453,28 3 godine
Margita 419 13,9674 5497,15 23034,26 3 godine
Margita 420 12,8370 5492,65 21152,74 3 godine
Margita 421 5,4131 6370,70 10345,57 3 godine
Margita 422 33,7635 6258,60 63393,65 3 godine
Margita 441 0,6193 4785,6 889,12 3 godine
Margita 442 0,8698 7307,79 1906,90 3 godine
Margita 443 0,9577 5832,75 1675,81 3 godine
Margita 444 0,8143 6130,53 1497,63 3 godine
Margita 445 0,1862 7812,03 436,38 3 godine
Margita 446 3,2506 6374,73 6216,51 3 godine
Margita 447 10,0212 6832,86 20542,02 3 godine
Margita 448 2,9596 6690,40 5940,27 3 godine
Margita 449 0,9730 6335,03 1849,19 3 godine
Margita 450 1,3924 6896,05 2880,62 3 godine
Margita 451 2,2234 6986,87 4660,38 3 godine
Margita 452 8,4362 6836,50 17302,22 3 godine
Margita 453 2,6578 6836,50 5451,02 3 godine
Margita 454 1,4617 6814,74 2988,33 3 godine
Margita 455 3,5651 7307,80 7815,91 3 godine
Margita 456 7,4383 6836,50 15255,58 3 godine
Margita 457 22,4850 7211,17 48642,94 3 godine
Margita 458 0,8555 5240,99 1345,10 3 godine
Margita 459 1,3684 6815,05 2797,71 3 godine
Margita 460 1,9047 7124,96 4071,28 3 godine
Margita 461 2,0010 6754,14 4054,51 3 godine
Margita 462 0,6250 6741,98 1264,12 3 godine
Margita 463 0,6765 6765,99 1373,16 3 godine
Margita 464 1,7531 7445,60 3915,86 3 godine
Margita 465 3,2322 5855,34 5677,69 3 godine
Margita 466 0,4263 7116,70 910,16 3 godine
Margita 467 2,2505 6370,70 4301,18 3 godine
Margita 468 0,0357 7680,11 82,25 3 godine
Margita 469 1,1479 6677,90 2299,67 3 godine
Margita 470 1,8434 6862,20 3794,93 3 godine
Margita 471 3,9666 6278,82 7471,67 3 godine
Margita 472 3,4088 6954,22 7111,66 3 godine
Margita 473 1,0026 6370,70 1916,18 3 godine
Margita 474 0,4030 7444,54 900,05 3 godine
Margita 475 0,2126 5759,97 367,37 3 godine
Margita 476 1,8411 7104,13 3923,83 3 godine
Margita 477 2,1000 6718,03 4232,36 3 godine
Margita 478 8,3184 6529,49 16294,48 3 godine
Margita 479 1,7468 6823,23 3575,65 3 godine
  Ukupno 2.638,7689      

 Licitacioni korak iznosi 500 dinara.

 2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Plandište, u kancelariji br 1 svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova.

Kontakt osoba   Majkić  Zoran, tel. 013/862-325.

 3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

 4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti:               za KO Veliki  Gaj,Kupinik,Plandište,Margita,dana 14.09.2010 od 08,00 časova

Za KO Miletićevo, Dužine, Stari Lec, dana 15.09.2010 od 08,00 časova

za KO Hajdučica, Jermenovac, Barice dana 16.09.2010 od 08,00 časova

 5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosiće lice koje dobije to zemljište u zakup.

7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.

8. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.                                          

 II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

 1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

-pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

 2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuđač dokazuje originalnim dokumentima, odnosno overenim fotokopijama i to:

– lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica

– važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ( potvrdu  o  aktivnom  statusu  registrovanog  poljoprivrednog  gazdinstva).

 3.  Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli iz tačke I ovog oglasa,

za svako javno nadmetanje pojedinačno, na račun Opštinske  uprave opštine  Plandište broj: 840-732804-27 sa  pozivom  na  broj  97  93 – 228.

  4. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

5. Ukoliko izlicitirana cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuđač, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% izlicitirane cene.

 6. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje  jedna prijava.

 7. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu nemaju pravna i fizička lica koja nisu ispunila sve obaveze iz ranijih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kao i ona koja su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta ili koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.

 III

– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –

          formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan)

  • dokaz o uplati depozita
  • lična karta za fizička lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica
  • važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ( potvrda o  aktivnom  statusu  registrovanog  poljoprivrednog  gazdinstva ).

 Prijava  na  oglas  se  podnosi  na  adresu:Opština  Plandište,Komisija  za  sprovođenje  postupka  javnog  nadmetanja  za  davanje  u  zakup  poljoprivrednog  zemljišta  u  državnoj  svojini,V.Putnika 38,26360  Plandište  sa  naznakom  K.O.  i  broja  javnog  nadmetanja,a  na  poleđini  naziv  i  adresa  podnosioca  prijave.Prijave  se  podnose  putem  pošte  ili  neposredno  u  pisarnici  opštinske  uprave  opštine  Plandište,kancelarija  2  svakog  radnog  dana  u  vremenu  od  07,00  do 15,00 časova.Formular prijave, se može preuzeti svakog radnog dana  u  vremenu  od  07,00 do15,00 časova na pisarnici Opštinske  uprave Opštine  Plandište.Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

 IV

 – Rok za podnošenje prijave –

 Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,00 sati, dana             27.09.2010 godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Plandište do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 V

– Javno nadmetanje –

 Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta iz tačke I. ovog Oglasa održaće se u zgradi Doma  kulture u Plandištu, ulica Vojvode  Putnika  broj 58, i to:

 1.K.O.Miletićevo,Veliki Gaj,Kupinik,Margita,Dužine,dana 02.10.2010 godine sa početkom u 08,00 časova

2.K.O. Stari  Lec,Hajdučica,Jermenovac,Barice,Plandište,dana 03.10.2010 godine sa početkom u 08,00 časova

 VI

– Plaćanje zakupnine –

             Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javne licitacije.

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 VII

– Sredstva obezbeđenja plaćanja –

 Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 10 dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Opštinske uprave Opštine Plandište.

 Za ugovore čiji je rok trajanja duži od jedne godine zakupac plaća zakupninu najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa dostavlja i :

  • garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
  • rešenje o upisu hipoteke na nepokretnosti u visini dvostruke vrednosti godišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ili
  • ugovor o jemstvu jemca
  • skladišnica

 Ukoliko zakupac ne dostavi uplatu iz stava 2. ove tačke ugovor o zakupu se raskida a zakupnina će biti naplaćena iz sredstava obezbeđenja naplate.

 Ovu odluku objaviti u dnevnom listu„Dnevnik„ na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine  Plandište i mesnim kancelarijama, i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik„.

 REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA  PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 464-40/2010-01
  Dana: 18.08.2010.godine                                                                                  

                                                                      PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                        Zoran  Vorkapić,dipl.ing.mašinstva,s.r.