ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ НА ПРВОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

На позив Интернационалног кластера РОВЕСТ у Румунији који је општина Пландиште добила посредством Конзулата Србије у Темишвару, делегација општине Пландиште коју је предводио Владан Младеновић, заменик председника Скупштине општине Пландиште је присуствовала на Европској регионалној конференцији, Првог интернационалног кластера РОВЕСТ у Румунији која се одржавала од 17. до 19. јануара 2018. године у Темишвару.

По речима организатора, проф. Габријела Илин, председнице Кластера РОВЕСТ, конференција је била намењена становницима румунског и српског дела Баната  са жељом да се успоставе и учврсте прекограничне макроекономске везе. Имајући у виду да је отворен Други позив за Интерег програм прекограничне сарадње Румунија-Србија.

Представници општине Пландиште су Конферцији присутвовали 19. јануара и пратили презентације са акцентом на јавне набавке. Предавачи који су врсни међународни и домаћи стручњаци и експерти у домену јавних набавки и менаџменту, говорили су на тему централизације и децентрализације јавних набавки, саветодавних услугa у Румунији, кластера и ланца снабдевања и интернационализације општинских услуга.

Учесници конференције били су у прилици да чују и примере добре праксе као што је међународни пројекат далековода Панчево –Решица у укупној дужини од око 130 км. У оквиру ове презентације, похваљена је српска страна која је три месеца пре рока завршила пројекат.

Представници општине Пландиште су били позвани да присутнима говоре о искуству у реализацији прекограничних пројеката  и значају пројеката за једну локалну заједницу попут општине Пландиште. На крају конференције , свим учесницима уручене су захвалнице.