U sklopu realizacije redovnih zadataka Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Pančevo u narednom periodu izvršiće pozivanje lica iz rezervnog sastava koja nisu služila vojni rok a imaju između 30 i 35 godina života radi ocene zdravstvene sposobnosti za službu u rezervnom sastavu.

Istovremeno će biti izvršeno i pozivanje lica iz rezervnog sastava koja imaju između 30 i 35 godina života i koja su ocenjena da su sposobna za vojnu službu, radi uputa na osnovnu obuku. Obuka lica iz rezervnog sastava realizovaće se u Prvom centru za obuku u Somboru, u periodu od 13.05.2019. do 31.05.2019. godine.

Planirana pozivanja realizuje se na osnovu odredbi člana 79a. stav 2., tačka 1. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi koje se odnose na pripremu građana za odbranu zemlje.

Za sve informacije obratite se u Centru Ministarstva odbrane Pančevo, ulica Miloša Obrenovića broj 1 ili na brojeve telefona 013/319 – 759 i 013/326 – 165.