U petak, 10. decembra u prisustvu 12 odbornika, 6 odbornika GG “Mi možemo, mi hoćemo“ (Milenko Agbaba, Vladimir Huđec, Goran Čavić, Zoran Petković, Zoran Knežević i Jagoda Banjanin), 3 odbornika Srpske radikalne stranke (Gorica Đorđević, Milorad Varićak i Miroslav Kozić) 2 odbornika Socijalističke partije Srbije (Dušan Ćurčić i Mihaj Mikša) i 1 odbornik Demokratske partije Makedonaca, (Novica Dimitrijević) odžana je 31. Sednica SO Plandište. Na dnevnom redu sednice od 4 tačke: Usvajanje Zapisnika sa predhodne, usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2010. godinu, odnosno Prvi dopunski budžet, Odluka o budžetu opštine Plandište za 2011. godinu i odbornička pitanja i inicijative. Odbornici su jednoglasno usvojili Prvi dopunski budžet kojim je planirani budžet opštine za 2010. godinu uvećan za preko 10 miliona dinara, sa 222 miliona156 hiljada na 232 miliona 965 hiljada dinara. Po rečima izvestioca, Jadranke Graovac, šefice Budžeta, povećanje budžeta moguće je zbog povećanja prihoda od poreza na zarade, druge prihode, od naknade za korišćenje zemljišta, od naplate kazni za saobraćajne prekršaje i povećanih namenskih i nenamenskih transfera kojih je bilo u ovoj godini. Što se tiče kreditnih zaduženja, opština ih u godini koja je na izmaku nije imala. Budžet za 2011. godinu za opštinu je projektovan prema Prvom dopunskom budžetu i po preporuci Ministarstva finansija, povećan je za oko 8 %, rekla je Jadranka Graovac, izvestilac. Držeći se preporuka resornog ministarstva, stručne službe opštine su Budžet za 2011. godinu projektovale na iznos od 251 milion 240 hiljada dinara. Odbornici su, bez veće rasprave, jednoglasno usvojili Budžet za 2011. godinu. Sednici je prisustvovao i predsednik opštine, Zoran Vorkapić, koji je u vezi sa izglasanim Budžetom rekao, da se raduje da je opština Plandište, i ovog puta, prva u regionu izglasala Budžet za narednu godinu koji, u iznosu od dve trećine pokriva potrebe budžetskih korisnika. Jedna trećina Budžeta planirana za investicije i projekte, kojih će, kako je predsednik Vorkapić rekao, u narednoj godini sigurno biti više nego u ovoj. Predsednik je zahvalio svim odbornicima koji su učestvovali u radu Skupštine i doprineli njenom funkcionisanju. Predsednica SO, Jagoda Banjanin je rekla da je od izuzetne važnosti izglasavanje Rebalansa budžeta jer se jedino tako mogu platiti troškovi budžetskih korisnika za ovu godinu, pre svega za škole i prevoz učenika. Do kraja godine planirana je još jedna sednica SO, na kojoj bi se sumirao rad u protekloj godini. I predsednica Banjanin je zahvalila svim odbornicima na izuzetnom doprinosu u radu Skupštine opštine Plandište.