У Јавном конкурсу за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште продужава се рок за подношење пријава.

За више информација можете погледати овде.