Na  osnovu  člana  člana  103.  stav  1.  Zakona  o  zaposlenima  u  autonomnim pokrajinama i  jedinicama lokalne  samouprave  („Službeni  glasnik  RS“  br.  21/2016, 113/2017, 113/2017-dr.zakon,  95/2018,  95/2018-dr.zakon  i  86/2019-dr.zakon),  Načelnik Opštinske uprave opštine Plandište, dana 03.06.2020. godine donosi IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PLANDIŠTE.

Tekst izmene Javnog konkursa možete preuzeti ovde.