U radu poslednje sednice Opštinskog veća koja je na dnevnom redu imala 37 tačaka, učestvovali su svi većnici. Sednicom je predsedavao Jovan Repac, predsednik opštine Plandište.

Većnici su prvo utvrdili Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu koji je po uputstvu resornog ministarstva projektovan na 550 miliona dinara koliko su projektovani i rashodi. U vezi sa ovom tačkom rečeno je da je Predlog budžeta za 2021. godinu bio na javnoj raspravi i da je na temu budžeta organizovan i okrugli sto. Nakon toga predlog većnici su odlučivali o Predlogu Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Plandište, Predlogu odluke o lokalnim komunalnim taksama, o boravišnoj taksi koji su takođe imali javnu raspravu. Predlog je da boravišna taksa ubuduće bude 65 dinara. Većnici su razmatrali i predlog Strategije upravljanja rizicima, Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Plandište 2021-2025. kao i Predlog odluke o novčanoj pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije Opštine Plandnište što predstavlja novinu kada je reč o novčanoj pomoći studentima. Na dnevnom redu je bila i Odluka o izmeni Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Plandište, o pijacama, o održavanju javnih zelenih površina i predlog Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Opštini Plandište.

Nakon toga, razmatrani su i Programa rada i Finansijskog programa poslovanja JP “Polet“ Plandište za 2021. godinu i utvrđen je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja ovog preduzeća. Većnici su razmatrali i Plan i programa rada i Finansijski plan za 2021. godinu i utvrdili Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Narodne biblioteke Plandište, Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište i Centra za socijalni rad Plandište. Na dnevnom redu poslednje sednice Opštinskog veća bio je i Crvei krst Plandište koji je Veću podne na razmatranje i usvajanje Osnove programskih aktivnosti i Finansijski plan Crvenog krsta Plandište za 2021. godinu.

Većnici su razmatrali i usvojili predloge Finansijskog plana OŠ “Dositej Obradović“ Plandište, OŠ “Jovan Sterija Popović“ Velika Greda i OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica i Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ za 2021. godinu a nakon toga i Plan rada i Finansijski plan za sve mesne zajednice sa teritorije opštine Plandište.

Na 10. sednici Opštinskog veća, većnici su usvojili i Predlog Rešenja o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Plandište 2021-2025. godine i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Poslednja tačka su tekuća pitanja.

Sednici su prisustvovali i zamenik predsednika opštine, Dušan Ćurčić, po funkciji član Veća, predsednik SO Plandište, Goran Donevski, načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak i sekretar SO Plandište, Zoltan Kovač.