У четвртак, 30.11.2017. године у Пландишту је одржана 17 седница Скупштине општине Пландиште. Седницом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо. Седници су присуствовали председник и заменик председника општине Пландиште, Јован Репац и Горан Доневски, заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић, начелница Општинске управе, Александра Одавић Мак и секретар СО, Золтан Ковач.

Одборници Скупштине општине Пландиште су, као прво разматрали Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину у периоду јануар -септембар 2017. године. О тачки за коју се не гласа само се усваја, известилац је рекао да је извршење буџета општине Пландиште у периоду јануар – септембар 2017. године био преко 59% од планираног буџета, односно, преко 322 милиона динара. Расходи су били мањи, око 321 милион динара, односно 58,78%. У овом периоду Општина је имала суфицит у износу од скоро 700.000 динара.

Након тога, одборници су разматрали и усвојили Одлуку о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства – Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима Општине Пландиште, изузев насеља Пландиште. Известилац по овој тачки је рекао да се од овог пројекта очекује велика уштеда електричне енергије, и до 70%. Након усвајања Одлуке, приступиће се јавној набавци за избор приватног партнера на овим пословима.

На 17. седници СО Пландиште одборници су усвојили и Одлуку о усвајању Плана интегритета Општине Пландиште и именовали лица одговорно за праћење спровођења Плана интегритета Општине Пландиште. Након тога донето је неколико решења, Решења о образовању Савета за здравље Општине Пландиште, Решења о разрешењу чланова и заменика чланова Савета за међунационалне односе Општине Пландиште и Избор чланова и заменика чланова Савета за међунационалне односе Општине Пландиште.

Одборници су данас, на последњој седници СО Пландиште, усвојили и Закључак о утврђивању права на накнаду за рад, као и на трошкове превоза члановима Управног и Надзорног одбора Историјског архива Бела Црква. Известилац по овој тачки је образложио да на основу Закона о култури, ангажовани у култури имају право на надокнаду за рад.

У оквиру одборничких питања, одборници одборничке групе ЛДП-ЛСВ-СДА, Весна Јаћовић и Марко Жупунски поставили су одборничка питања. Председник Скупштине општине, Ендре Сабо, на већину питања је одговорио на самој седници.