U četvrtak, 30.11.2017. godine u Plandištu je održana 17 sednica Skupštine opštine Plandište. Sednicom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Sednici su prisustvovali predsednik i zamenik predsednika opštine Plandište, Jovan Repac i Goran Donevski, zamenik predsednika SO Plandište, Vladan Mladenović, načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak i sekretar SO, Zoltan Kovač.

Odbornici Skupštine opštine Plandište su, kao prvo razmatrali Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu u periodu januar -septembar 2017. godine. O tački za koju se ne glasa samo se usvaja, izvestilac je rekao da je izvršenje budžeta opštine Plandište u periodu januar – septembar 2017. godine bio preko 59% od planiranog budžeta, odnosno, preko 322 miliona dinara. Rashodi su bili manji, oko 321 milion dinara, odnosno 58,78%. U ovom periodu Opština je imala suficit u iznosu od skoro 700.000 dinara.

Nakon toga, odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javnog privatnog partnerstva – Zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim LED svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta na javnim površinama, spoljašnje dekorativne rasvete javnih zgrada u naseljenim mestima Opštine Plandište, izuzev naselja Plandište. Izvestilac po ovoj tački je rekao da se od ovog projekta očekuje velika ušteda električne energije, i do 70%. Nakon usvajanja Odluke, pristupiće se javnoj nabavci za izbor privatnog partnera na ovim poslovima.

Na 17. sednici SO Plandište odbornici su usvojili i Odluku o usvajanju Plana integriteta Opštine Plandište i imenovali lica odgovorno za praćenje sprovođenja Plana integriteta Opštine Plandište. Nakon toga doneto je nekoliko rešenja, Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Opštine Plandište, Rešenja o razrešenju članova i zamenika članova Saveta za međunacionalne odnose Opštine Plandište i Izbor članova i zamenika članova Saveta za međunacionalne odnose Opštine Plandište.

Odbornici su danas, na poslednjoj sednici SO Plandište, usvojili i Zaključak o utvrđivanju prava na naknadu za rad, kao i na troškove prevoza članovima Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Bela Crkva. Izvestilac po ovoj tački je obrazložio da na osnovu Zakona o kulturi, angažovani u kulturi imaju pravo na nadoknadu za rad.

U okviru odborničkih pitanja, odbornici odborničke grupe LDP-LSV-SDA, Vesna Jaćović i Marko Župunski postavili su odbornička pitanja. Predsednik Skupštine opštine, Endre Sabo, na većinu pitanja je odgovorio na samoj sednici.