Последња, 57. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је  данас,  08.12.2017.године. Седницом је председавао председник Општине, Јован Репац који је пре усвајања дневног реда рекао да, о тачки Предлог Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања , већници не  изјашњавају Ова тачка се прихвата  само као информација. На дневном реду 57.седнице Општинског већа, било је укупно 8 тачака.

После усвајања записника са  последње  две седнице,  већници су  прво разматрати Предлог Закључка о утврђивању и упућивању на Јавни увид нацрта Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018.годину. У вези са овом тачком је речено да је Буџет за 2018.годину пројектован на преко 545 милиона динара, и да се у наредној години највећи приливи очекују од пореза на зараде, 17,5%, од закупа пољопривредног земљишта и од трасфера са виших нивоа.Такође је речено да је Одлука о буџету за 2018.годину дефинисана као развојна.Утвђени Нацрт Одлуке се ставља  на јавни увид који се може извршити до 12.12. 2017.године. Нацрт ће се алазити  на интернет презентацији Општине Пландиште. Такође, сва заинтересована лица могу да изврше увид у Нацрт Одлуке у просторијама Општинске управе Пландиште, у Одељењу за привреду, локално-економски развој финансије и буџет и локалну пореску администрацију, Одсек за финансије и буџет, привреду и Лер, радним даном у времену од 8,00 сати до 13,00 сати.

Након тога већници су  утврдили Предлог Одлуке о матичним подручјима по којој ће општина Пландиште убудуће имати 3 матична подручја и Предлог Кодекса понашања службеника и намештеника Општине Пландиште по којем је, између осталог  дефинисан однос према странкама, односно понашање службеника у јавним наступима, поштовање радног времена и стандарди одевања на радном месту.

На последњој седници Општинског већа усвојен је и  Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије Општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да ће за школску 2017/2018,годину ову помоћ у износу од 5.000 динара примати 34 студента. Новчана помоћ се исплаћивати у 10 мечних рада и то за новембар и децембар 2017.године и за јануар,фебруар, март, април, мај, јун и септембар 2018.године.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.