Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnim izborima i na osnovu Zapisnika o radu biračkih odbora o utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine opštine Plandište, Opštinska izborna komisija opštine Plandište, na sednici održanoj 22.06.2020. godine, objavljuje I Z V E Š T A J o konačnim rezultatima glasanja za izbor odbornika Skupštine opštine Plandište održanih 21.06.2020. godine.

Kompletan izveštaj možete preuzeti ovde.