На основу члана 107. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 29. Одлуке о јавним расправама („Сл. лист општине Пландиште“, број 15/2019), Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију дана 04.12.2019. године сачињава:

Извештај
о спроведеној јавној расправи

 

Општинско веће општине Пландиште је дана 18.11.2019. године донело Закључак бр. 400-138/2019-II о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину.

Комплетан текст Извештаја о спроведеној јавној расправи можете погледати овде.