Последња, 110. седница Општинског већа општине Пландиште одржан је у петак, 07.06.2019. године. Седницом је председавао председник општине, Јован Репац који је пре усвајања дневног реда предложио допуну са једном тачком која се односи на Одобравање и финасирање посебних програма у области спорта за 2019.годину.

Већници су прво усвојили записник са 108.и 109. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници а након тога су разматрали и утврдили Предлог Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018.годину. У оквиру ове тачке је речено да Општинско веће у 2018.години оджало 34 седница, 16 у редовном и 18 по хитном поступку. Веће је разматрало 230 тачака дневног реда и усвојило 97 предлога аката и то30 предлога одлука, 61 предлога решења, 3 предлога програма и 3 остала акта. Такође је речено да је Општинско веће све одлуке донело једногласно. Најава седница са комплетним материјалом као и извештаји са седница објављени су на интернет презентацији Општине Пландиште.

 Након тога, Утврђен је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландниште (други допунски буџет). У вези са овом тачком је речено да у приходном делу Одлуке (Други допунски буџет), планирана маса средстава текућих прихода и примања, као и прихода од задуживања износи 670.252.947 динара. Одлука је планирана на вишем нивоу за 36.942.047 динара у износу на усвојени буџет.

 Након тога већници су разматрати Извештаје о раду и Извештаје о финансијском пословању за 2018.годину, прво Извештај Историјског архива Бела Црква, па Извештај Народне билиотеке Пландиште и Извештај Културно образовног центра Пландиште за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године. На дневном реду 110.седнице Општинског већа општине Пландиште је и Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште за период 01.01.2018.-31.12.2018. и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извршење плана рада Дома здравља за исти период а након тога и Извештаја о раду Центра а социјални рад Пландиште за 2018.годину и Финансијског извештаја за финансирање из општинског буџета за 2018.годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад Пландиште и Финансијског извештаја за финансирање из општинског буџета за 2018.годину. У оквиру ове тачке је речено да је Центар у 2018.години имао 1961 корисника и да је из буџета за помоћ њима издвојено око 12,5 милиона динара. У вези са Извештајем и Финансијским извештајем Црвеног крста Пландиште за 2018. годину и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста за 2018.годину, и звестилац по овојј тачки је рекао податак да је током прошле године у свим реализованим активностима било ангажовано 3515 лица.

На 110.седници Општинског већа Пландиште разматран је и Финансијски извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште од 01.јануара до 31.децембра 2018.године и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште од 01.јануара до 31.децембра 2018.године.

Већници су били упознатим са новим пројектом који се ради и са Предлогом  Решења о поверавању реализације пројект Санација чворишта на водоводној мрежи у Пландишту (Фаза II) Јавном предузећу „Полет“ Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да је крајем маја, општина Пландиште закључила Уговор са Покрајинскимм секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о додели бесповратних средстава за суфинасирање изграднје, санација и реконструкције водних објеката у јавној својини, односно за Санацију чворишта на водоводној мрежи у Пландишту (Фаза II).  Већници су једногласно усвојили Предлог Правилника о измени Правилника о додели једнократне помоћи у натури у општини Пландиште и Предлог Решења о измени Решења о именовању комисије за доделу једнократне помоћи у натури у општини Пландиште.

            Претпоследња и последња тачка били су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.