УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последња 24. седница Скупштине општине Пландиште  одржана је у  понедељак,  26.11.2018.године. На дневном реду седнице којом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште укупно је било 19 тачака.

Одборници су прво разматари Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину за период јануар-септембар 2018.године у оквиру којег је речено да је извршење текло према плану и програми извршења за првих 9 месеци, односно да су сви буџетски корисници добили планирана средства. Такође је речено да је у овом периоду извршење планираног буџета било 60,92% од укупно планираног за 2018.годину.

Након тога, одборници су усвојили Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Одлуку о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште и Одлуку о градском и приградском превозу путника на територији општине Пландиште. Овим одлукама дефинише  се преузеће које је у складу са законом регистровано и лиценцирано за обављање делатности зоохигијене  са којим ће општина Пландиште закључити уговор, уређује се управљање, одржавање, заштита и развој улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Пландиште и прописује се начин обављања градског и приградског превоза путника   на територији општине Пландиште унутар насељеног места или између два или више насељених .

Одборници су донели и Одлуку о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде. На дневном реду 24. седнице СО Пландиште је и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (трећи допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да се Трећи допунски буџет општине Пландиште за 2018.годину планира на нижем нивоу од Другог, због прерасподеле апропријација и нереализованих инфраструктурних пројеката као што су: изградња капеле у Великом Гају, санација коловоза у улици Војвођанска од Хајдук Вељкове до канала у Пландишту и апропријације, мере активне политике запошљавања коју финансира Национална служба за запошљавње. Одборници су након тога усвојили и Правилник о начину управљања дугом општине Пландиште.

Након тога, одборници су разматрали комуналне теме, и једногласно  дали сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга које су кориговане након 7 година јер, по речима директора корекције цена на услуге ЈП „Полет“ је последњи пут урађена 2011.године.

Одборници су након тога донели Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, Решење о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2017/2018 годину, и Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2018/2019 годину. На последњој седници СО Пландиште одборници су образовали Савета родитеља општине Пландиште, разрешили и поново именовали директора Центра за социјални рад Пландиште.  Након тога, на дневном реду су били школски одбори , односно разрешења старих и имнеовање нових чланова у школским одборима ОШ»Јован Стерија Поповић» Велика Греда и ОШ»Јован Јовановић Змај» Хајдучица.

Последња тачка су била одборничка питања.