Данас је у Пландишту одржана, 31. седница Скупштине општине Пландиште по хитном поступку. Седницом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште. На дневном реду реду ове седнице биле су свега 2 тачке. Одборници су прво разматари и једнограсно усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште. У образложењу ове тачке речено је да је Одлука донета због постављења помоћника председника Општине и да је Законом о платама у државним органима и јавним службама утврђен највиши износ коефицијената за обрачун и исплату плата постављених лица у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и  да је Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима утврђено  увећање коефицијента за обрачун и исплату плата за именована и постављена лица и запослене у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, по основу сложености  и одговорности посла, за додатни коефицијент. Помоћик председника Општине Пландиште, Јована Репца од 15.08.2019. године је Душан Ћурчић, економиста из Милеићева.  Друга тачка, била су  Одборничка питања.