Danas je u Plandištu održana, 31. sednica Skupštine opštine Plandište po hitnom postupku. Sednicom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište. Na dnevnom redu redu ove sednice bile su svega 2 tačke. Odbornici su prvo razmatari i jednograsno usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište. U obrazloženju ove tačke rečeno je da je Odluka doneta zbog postavljenja pomoćnika predsednika Opštine i da je Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama utvrđen najviši iznos koeficijenata za obračun i isplatu plata postavljenih lica u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i  da je Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima utvrđeno  uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plata za imenovana i postavljena lica i zaposlene u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, po osnovu složenosti  i odgovornosti posla, za dodatni koeficijent. Pomoćik predsednika Opštine Plandište, Jovana Repca od 15.08.2019. godine je Dušan Ćurčić, ekonomista iz Mileićeva.  Druga tačka, bila su  Odbornička pitanja.