УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

 

На дневном реду последње 32. седница Скупштине општине Пландиште којом је председавао председник СО Пландиште, Ендре сабо, било је 15 тачака. Одборници су прво разрешили мандата одборника ДушанаЋурчића са листе „Србија побеђује-Александар Вучић, СНС“ због његовог постављења за помоћника председника општине Пландиште а након тога су потврдили мандат новом одборнику, Златку Николовском, такође са изборне листе „Србија побеђује-Александар Вучић, СНС“.

Након тога одборници су на предлог председника општине Планште, Јована Репца, тајним гласањем изгласали Мануелу Корња из Барица за новог члана Општинског већа уместо Горана Латковић, досадашњег члана који је поднео оставку због сукоба интереса. У наредне четири године, Горан Латковић ће бити на функцији  председника Савета МЗ Пландиште.

Одоборници су у наставку седнице подржали примедбу Председника општине Пландиште на чл. 4. Нацрта закона о изменама и допуна Закона о територијалној организацији Републике Србије која је достављена Министарству државне управе и локалне самоуправе а тиче се назива места и катастарских осптина са територије општине Пландиште. Без гласања, одборнице су на 32.седници СО Пландиште   били упознати са извршењем Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину за период јануар-јун 2019. године. У оквиру ове Одлуке речено је да је  у првих шест месеци проценат извршења буџета био 35,18%. Укупни издаци износили су 252.993.178,97 динара. Након тога одборници изглсали  Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019.године (трећи допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да се Трећи допунски буџет планира на вишем нивоу за 17.054.371,00 динар јер је повећан прилив новчаних средстава од виших нивоа власти.

На 32. Седници  СО Пландиште  изгласана је и Одлука о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште која треба да буде усаглашена са Законом о буџетском систему који налаже да се успостави интерна ревизија. Након тога, одборници су донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште као и Одлуку о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште. На овој сеници је усвојен Извештај о пословању са Извештајем за утрошена средства из буџета општине Пландиште и Финансијски извештаја ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину. Такође је усвојен Извештај о раду Предшколске установе Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2018/2019 годину а након тога и Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2019/2020 годину.

У окиру предложеног дневног ред, одобрници су разрешили Душана Ћурчића, досадашњег председника Комисије за представке и жалбе и изабрали др Адриану Микша за председницу ове Комисије.

Последња тачка су Одборничка питања.