Усвојен Извештај о извршењу буџета
за јануар – септембар 2017. године

Општина Пландиште је одржала и своју 54. седницу Општинског већа која је на дневном реду имала 9 тачака дневног реда. Седницом је председавао председник општине, Јован Репац који је на почетку седнице обавестио присутне да ће под тачком , текућа питања, образложити зашто тражи да га Веће овласти да у име Општине Пландиште потпише Протокол о сарадњи у области просторног и урбанистичког планирања по којем ће Општина Пландиште бити суоснивач ЈП „Урбанизам“ из Панчева заједно са осталим локалним самоуправама са територије Јужнобанатског региона“.

После усвајања записника са 52. и 53. седнице, већници су прво разматрали Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину у периоду јануар-септембар 2017. године а након тога су утврдили Предлог Одлуке о усвајању Плана интегритета општине Пландиште и именовању лица одговорног за праћење спровођења Плана интегритета општине Пландиште.

Већници су утврдили и Предлог Решења о образовању Савета за здравље општине Пландиште, Предлог Закључка о покретању иницијативе за кандидате за чланове и заменике чланова Савета за међунационалне односе општине Пландиште из редова српске националности са територије општине Пландиште и Предлог Закључка о усвајању Девете измене Плана јавних набавки за 2017. годину.

Већници су на последњој седници разматрали и Листу за избор кандидата за попуњавање положаја у Општинској управи Општине Пландиште.