Usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta
za januar – septembar 2017. godine

Opština Plandište je održala i svoju 54. sednicu Opštinskog veća koja je na dnevnom redu imala 9 tačaka dnevnog reda. Sednicom je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac koji je na početku sednice obavestio prisutne da će pod tačkom , tekuća pitanja, obrazložiti zašto traži da ga Veće ovlasti da u ime Opštine Plandište potpiše Protokol o saradnji u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja po kojem će Opština Plandište biti suosnivač JP „Urbanizam“ iz Pančeva zajedno sa ostalim lokalnim samoupravama sa teritorije Južnobanatskog regiona“.

Posle usvajanja zapisnika sa 52. i 53. sednice, većnici su prvo razmatrali Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu u periodu januar-septembar 2017. godine a nakon toga su utvrdili Predlog Odluke o usvajanju Plana integriteta opštine Plandište i imenovanju lica odgovornog za praćenje sprovođenja Plana integriteta opštine Plandište.

Većnici su utvrdili i Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Plandište, Predlog Zaključka o pokretanju inicijative za kandidate za članove i zamenike članova Saveta za međunacionalne odnose opštine Plandište iz redova srpske nacionalnosti sa teritorije opštine Plandište i Predlog Zaključka o usvajanju Devete izmene Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Većnici su na poslednjoj sednici razmatrali i Listu za izbor kandidata za popunjavanje položaja u Opštinskoj upravi Opštine Plandište.