И ОД ЈАНУАРА РЕГРЕСИРАЊЕ ПУТОВАЊА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Последња у овој години,  60. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 29.12.2017. године. На почетку седнице, пре усвајања дневног реда предложена је допуна тако да је дневни ред укуно имао 14 тачака. Седницу је отворио и водио до треће тачке заменик председника Општине, Горан Доневски након чега је председавање наставио председник Општине, Јован Репац. После усвајања записника са 58. и 59. седнице, већници су прво усвојили Предлог Решења о одобравању и финансирању програма у области спорта. У оквиру ове тачке речено је да је за ове намане из општинског буџета планирано 8.000.000,00 динара и да ће највише новца добити ФК „Слога“ Пландиште јер се такмичи у највише, рангу.

Већници су затим усвојили Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2018. године и Предлог Решења о утврђивању висисне регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2018.године. У оквиру ових тачака, речено је да висина регресираног дела остаје као и у првом делу ове школске године. Усвојени су затим и  Предлог Правилника о изменама Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште, Предлог Обавезног садржаја смерница за предлагаче програма/пројеката за 2018. годину и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката организација цивилног друштва у општини Пландиште за 2018. годину. Већници су разматрали и усвојили и Предлог Правилника о изменама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама, Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2018. годину, Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама, Предлог конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2018. годину и Нацрт Одлуке о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге општине Пландиште.  Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.