IZVEŠTAJ SA 65. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

RASPISAN KONKURS ZA SUFINASIRANJE  PROJEKATA  IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

65. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je za sredu,  21.02.2018. godine. Na dnevnom red sednice kojom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac bilo je ukupno 6 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 63. i 64. sednice, većnici su prvo  utvrdili ispravljeni Predlog Odluke o unosu podataka nefinansijske imovine u poslovne knjige Opštine Plandište. U obrazloženju ove tačke je rečeno da Zkonom o javnoj svojini predviđeno vođenje evidencije o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini koje koriste i vode indirektni korisnici budžeta opštine, javna preduzeća i ostali korisnici budžeta kao posebnu evidenciju nepokretnosti.

Nakon toga većnici su razmatrali predlog Odluke o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Plandište za 2017.godinu, tačku koja je izglasana kao dopuna dnevnog reda. U okviru ove tačke je rečeno da je opština Plandište 15.01.2018. podnela zahtev Državnoj revizorskoj instituciji za angažovanje drugog lica (organizacije) za revizuju završnog računa budžeta opštine Plandište za 2017. godinu. Državna revizorska institucija je opštini Plandište 19.01.2018. godine dostavila saglasnost da eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine Plandište za 2017. godinu obavlja drugo lice koje ispunjava uslove za obavljanje ovih poslova propisanih zakonom.

Na 65. sednici Opštinskog veća, razmatran je i Predlog Zaključka o pokretanju postupka za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini. U obrazloženju ove tačke rečeno je da su sredstva za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018.godini obezbeđena iz budžeta opštine Plandište. Takođe je rečeno da se sufinasiraju projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Plandište i projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa na teritoriji opštine Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.

O Autoru

IZVEŠTAJ SA 65.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Poslednja,  65. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je 19.09.2014. godine. Sednici kojom je predsedavao predsednik Opštinskog veća, Milan Selaković, prisustvovali su svi većnici. Sednica je počela minutom ćutanja i odavanjem pošte preminulom članu Opštinskog veća, Lajošu Moricu iz Jermenovaca. Na predlog predsednika, predloženi dnevni red je dopunjen sa dve tačke, Predlogom Rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu Godišnjeg  programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog i Predlogom 4. izmene Plana javnih nabavki za 2014. godinu, tako da je dnevni red ukupno imao 12 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 63. i 64. sednice, većnici su  raspravljali o Utvrđivanju Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor. Razlog za donošenje ove Odluke je preporuka Revizorskog tima, koji je izvršio eksternu reviziju poslovanja budžeta Opštine za 2013. godinu, da se ukine Odredba o odluci kojom je utvrđeno da se vrednost zakupnine za objekte u vlasništvu Opštine, može umanjiti za 25% od utvrđene cene kada se zakupnina uplati unapred za 6 meseci. (više…)

O Autoru

Arhiva:

Skalabilni font