Predsednik opštine Plandište predsedavao je 67. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište koja je održana u sredu,  07.03.2018. godine, sa ukupno 11 tačaka dnevnog reda.

Posle usvajanja zapisnika sa 65. i 66. sednice, većnici su prvo utvrđivali Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Plandište za 2018. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da su Programom obuhvaćene parcele predviđene za otuđenje, utvrđuje se rok za pokretanje i sprovođenje postupka otuđenja kao i način davanja u zakup građevinskog zemljišta. Program se zasniva na rešenjima i uslovima predviđenim zakonima, podzakonskim aktima i odlukama opštine Plandište. Nakon toga, većnici su razmatrali i Predlog Programa korišćenja sredstava od naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2018. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da se na području opštine Plandište trenutno plaća naknada za eksploataciju ugljovodonika u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) 7% od prihoda, s tim da 60% ove naknade pripada Republici a 40% opštini.

Na dnevnom redu 67. sednice Opštinskog veća bilo je i Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište. U vezi sa ovom tačkom, rečeno je da se novi Statut Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ donosi u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom i predškolskom vaspitanju. Statut predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ je osnovni opšti akt Ustanove kojim se bliže urđuje organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje u ustanovi, postupanje organa ustanove radi obezbeđivanja ostvarivanja prava i obaveza deteta, prava i obaveza roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika, zaštita i bezbednost dece i mere za sprečavanje povreda, način objavljivanja opštih akata i obaveštenja svih zaintersovanih strana o odlukama organa.

Većnici su usvojili Predlog Rešenja o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište za 2018. godinu. U okviru ove tačke rečeno je da su predloženi projekti bili grupsani u 6 grupa, u zavisnosti od toga šta imaju za cilj aktivnosti koje su planirane projektom.Takođe, većnici su bili upoznati i sa Predlogom Rešenja o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2018. godinu. Ove godine je za finasiranje programa i projekata konkurisalo 13 crkava i verskih zajednica.

Na dnevnom redu 67. sednice Opštinskog veća razmatran je i usvojen i Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Plana javnih nabavki za 2018. godinu. Na sednici je rečeno da je izmena predložena zbog navke službenih automobila i izrade tehničke dokumentacije za sanaciju Osnovne škole „Dositej Obradović“, odeljenje u Margiti. Većnici su jednoglasno usvojili i Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2017. godini – sredstva ostvarena po osnovu naknade iz člana 85. i 87. Zakona o zaštiti životne sredine kao i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji opštine Plandište za 2018. godinu kojim se utvrđuje cilj, mera, aktivnosti, namena i način korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji opštine Plandište planiranih u budžetu opštine Plandište za 2018. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i  tekuća pitanja.