ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕНА ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

Нова, 71. седница Општинског већа општине Пландиште одржана  је у четвртак,  03.05.2018. године. На дневном реду седнице којом је председавао председник општине Пландиште, Јован Репац, било је 6 тачака.

После усвајања записника са 70. седнице,  већници су прво утврдили Предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти. У оквиру ове тачке је речено да се одређује доктор медицине, др Немања Тасевски  из Пландишта да стручно утврђује време и узрок смрти ван здравствене установе, односно Дома здравља и издаје потвду о смрти. Накнада за излазак на терен доктора је у износу од 2.000,00 динара.

Након тога већници су једногласно усвојили Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да се најзначајније измене односе на Одлуку о матичним подручјима и на систематизацију послова за радно место Информатичар.

На дневном реду 71. седнице Општинског већа био је Предлог Закључка о усвајању Друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину која је предложена због нових набавки за: грађевински материјал и потребе Општинске управе, за израду пројектне документације за капелу у насељеном месту Велики Гај, за израду пројектне документације за тротоаре у наељеном месту Велика греда, за израду пројектне документације за реконструкцију и адаптацију 3 зграде Општинске управе и паркинга, за набавку геодетских услуга и за поправке и  текуће оджавање тротоара у насељеном месту Пландиште.

Претпоследња и последња тачка били су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.