УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Последња, 74. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у четвртак 24.05.2018. године. На дневном реду седнице којом је председавао председник општине Пландиште, Јован Репац, било је 5 тачака.

Чланови Општинског већа општине Пландиште су, након усвајања записника са последње три седнице (71.72. и 73.), прво разматрали Предлог Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште за 2017. годину. У оквиру ове тачке је речено да је у 2017. години Веће одржало 34 седнице, од којих је 19 сазвано у редовном поступку и 15 је сазвано по хитном поступку, телефонским путем. На 34 седница Општинско веће је разматрало 254 тачака дневног реда и то 236 на редовним седницама и 22 тачке на седницама сазваним по хитном поступку. Такође је речено да је у овом извештајном периоду Општинско веће донело 197 аката и то, 122 решења, 33 закључака, 9 правилника, 6 програма ипланова, 4 извештај, 7 конкурас и 5 осталих аката. Такође је речено да je Општинско веће радило у оквирима својих надлежности уз максимално ангажовање свих чланова.

Након тога, већници су разматрали и дали Сагласност на мишљење адвоката Милоша Василије из Панчева, ул. Војводе Радомира Путника бр. 1 о предлогу за закључење судског поравнања.

Претпослења и последња тачка су Захтеви и молбе градјана и других правних лица и текућа питања.