USVOJEN IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKOG VEĆA
OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2017. GODINU

 

Poslednja, 74. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u četvrtak 24.05.2018. godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao predsednik opštine Plandište, Jovan Repac, bilo je 5 tačaka.

Članovi Opštinskog veća opštine Plandište su, nakon usvajanja zapisnika sa poslednje tri sednice (71.72. i 73.), prvo razmatrali Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Plandište za 2017. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je u 2017. godini Veće održalo 34 sednice, od kojih je 19 sazvano u redovnom postupku i 15 je sazvano po hitnom postupku, telefonskim putem. Na 34 sednica Opštinsko veće je razmatralo 254 tačaka dnevnog reda i to 236 na redovnim sednicama i 22 tačke na sednicama sazvanim po hitnom postupku. Takođe je rečeno da je u ovom izveštajnom periodu Opštinsko veće donelo 197 akata i to, 122 rešenja, 33 zaključaka, 9 pravilnika, 6 programa iplanova, 4 izveštaj, 7 konkuras i 5 ostalih akata. Takođe je rečeno da je Opštinsko veće radilo u okvirima svojih nadležnosti uz maksimalno angažovanje svih članova.

Nakon toga, većnici su razmatrali i dali Saglasnost na mišljenje advokata Miloša Vasilije iz Pančeva, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 1 o predlogu za zaključenje sudskog poravnanja.

Pretposlenja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe gradjana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.