Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama, Opština Plandište, poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „JAVNA NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA OPŠTINE PLANDIŠTE“.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.