Opština Plandište namerava da dodeli ugovor za radove na javnom osvetljenju u Plandištu sa kontrolnim sistemom u Opštini Plandište uz finansijsku pomoć programa Interreg IPA CBC Romania-Serbia. Tenderski dosije objavljuje se na internet adresi Interreg IPA CBC Romania-Serbia Programa: http://www.romania-serbia.net

Rok za podnošenje tendera je 06/02/2018 u 12.00 časova po Lokalnom vremenu. Mogući dodatni podaci ili pojašnjenja / pitanja objavljuju se na veb adresi Interreg IPA CBC Rumunija – Srbija Programa: http://www.romania-serbia.net

Kompeltnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.