Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa  www.plandiste-opstina.rs  poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku „NABAVKA OPREMANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE-LADA NIVA SA DODATNOM OPREMOM“.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.