На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана за запошљавање за општину Пландиште за 2019 годину и Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања суфинансирање за 2019. годину  број 3600-101-2/2019 од 06.05.2019. године НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ у сарадњи са ОПШТИНОМ ПЛАНДИШТЕ расписују ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ.

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети овде.

Пријаву за спровођењеЈавног рада можете преузети овде.