На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019-др.закон), чланова 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 95/2016), Начелник Општинске управе општине Пландиште, дана 30.05.2020. године оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Комплетан текст Јавног конкурса можете погледати овде.

Образац Изјаве можете преузети овде.