На основу члaна члана 81. став 1. и члана  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и  јединицама локалне  самоуправе  („Службени  гласник  РС“  бр.  21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон), члана 11. и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 95/2016), Начелник Општинске управе општине Пландиште, дана 19.06.2018. године оглашава ЈАВНИ KOНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.