На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока (“Службени гласник РС“, број 95/2010) и члана 135. став 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник РС“, број 88/2009 и 95/2010) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока (“Службени гласник РС“, број 7/2011), Министарство одбране Републике Србије објављује:

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С
ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА
ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ
И КАНДИДАТА ЗА СЛУЖАОЦЕ КУРСА ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

 

На добровољно служење војног рока са оружјем могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2018. години навршавају од 19 до 30 година живота.

Заинтересовани кандидати пријаву могу поднети Центру Министарства одбране Вршац сваког радног дана осим петка у времену од 09:00 до 13:00 часова у улици Светосавски трг број 10 у Вршцу.

Пријаве се могу поднети и у Пландишту, у згради Суда у општинској канцеларији број 3, на адреси Војводе Путника број 53, сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова.

Кандидат који има пребивалиште или боравиште у иностранству може поднети пријаву дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Телефон за контакт: 013/839 – 694 и 013/837 – 020.

 

Центар Министарства одбране
                 В Р Ш А Ц