Na osnovu člana 27. i člana 54. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013, 105/2014 i 108/2016), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br. 16/2018) i člana 61. stav 1. tačke 6. i 8. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ br. 16/2008, 17/2012 i 3/2015), predsednik opštine Plandište dana 19.11.2018. godine raspisuje

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI
IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PLANDIŠTE
U PLANDIŠTU

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.