На основу члана 19. став 2. тачка 1) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 2. став 1. тачка 1) Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11) и члана 6. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица, именована решењем комесара Комесаријата за избеглице, број: 360-567 од 24. августа 2011. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице намењене за решавање
стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

 

Предмет јавног позива је једна стамбена јединица које се налази у Пландишту:

1. Пландиште – „Милетићево” (32,00 m2).

Комплетан текст јавног позива можете погледати овде.