На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018) , члана 55 става 3. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 25/2017), члана 39  Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2018), а у вези са чланом 4 Правилника о финансирању трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018),  Општинска управа Пландиште, дана 03.08.2018. године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА.

Комплетан текст Jавног позива можете погледати овде.