Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći izbeglicama na teritoriji opštine Plandište, za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i građevinski ili drugi materijal i opremu potrebnu za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom, dana 06.12.2018. godine, raspisuje JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za dodelu pomoći izbeglicama na teritoriji opštine Plandište.

Predmet javnog poziva je rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu 4 seoske kuće i dodelu paketa pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica na teritoriji opštine Plandište.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili drugog materijala i/ili opreme potrebnih za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom Koji ne može biti veći od RSD 1.400.000,00 (miliončetristohiljadadinara).

Pomoć za kupovinu seoske kuće odobrava se u maksimalnom iznosu do RSD 1.200.000,00 (miliondvestahiljadadinara). Paket pomoći odobrava se u maksimalnom iznosu do RSD 200.000.00 (dvestahiljadadinara).

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji Opštine Plandište, u roku od 30 dana od dana javnog oglašavanja oglasnoj tabli i sajtu Opštine Plandište.

Obrazac Prijave na Javni poziv zainteresovana lica mogu preuzeti kod Poverenika za izbeglice Opštine Plandište, soba br.7. ili na sajtu Opštine www.plandiste-opstina.rs .

Obrazac Prijave možete preuzeti ovde.

Prijava i dokumentacija se dostavlja u Uslužnom centru-pisarnici Opštine Plandište ili putem pošte na adresu: Opština Plandište, Ulica Vojvode Putnika 38, 26360 Plandište sa napomenom „Za javni poziv za izbeglice – kupovina seoske kuće sa okućnicom.”

Prijave sa potrebnim dokazima se podnose u periodu od 07. decembra 2018. godine do 05.januara 2019 godine