У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, расписује јавни позив ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пландиште за 2021. годину.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Захтев за остваривања права можете преузети овде.