На основуОдлуке о социјалној заштити општине Пландиште,  Одлуке о буџету општине Пландиште, Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају и Решења о утврђивању висине регресирања трошкова  превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период септембар – децембар 2020. године бр. 451-19/2020-III од 09.07.2020. године, Општинска управа општине Пландиште расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац 1 можете прузети овде.

Образац 2 можете преузети овде.