Na osnovuOdluke o socijalnoj zaštiti opštine Plandište,  Odluke o budžetu opštine Plandište, Pravilnika o finansiranju dela troškova prevoza učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju i Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova  prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period septembar – decembar 2020. godine br. 451-19/2020-III od 09.07.2020. godine, Opštinska uprava opštine Plandište raspisuje JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIRANJE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Obrazac 1 možete pruzeti ovde.

Obrazac 2 možete preuzeti ovde.