Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 30/2018) i člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu („Sl.list opštine Plandište“, broj 29/2018),  Predsednik opštine Plandište,  raspisuje JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU.

Prijave se podnose do 18. februara 2019. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Prijavu za Javni poziv možete preuzeti ovde.