Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 30/2018) i člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu („Sl. list opštine Plandište“, broj 29/2018, 10/2019, 15/2019 i  29/2019),  Predsednik opštine Plandište,  raspisuje

JAVNI POZIV
ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

 

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Prijavu za regresiranje troškova možete preuzeti ovde.