JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2021. GODINU

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2021. GODINU

 

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Prilog 1 – prijavni obrazac možete preuzeti ovde.

Prilog 2 – listu privrednih subjekata možete preuzeti ovde.

Prilog 3 – Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova možete preuzeti ovde.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE

Na osnovu Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Plandište“ broj 15/2021), Opštinsko veće opštine Plandište raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE. U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2021. godinu (u daljem tekstu Program), a u skladu sa tačkom 6. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (u daljem tekstu: Pravilnik), raspisuje se Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji  opštine Plandište.  Mera energetske sanacije u domaćinstvima predviđena Pravilnikom, sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima, koji se bave nabavkom i ugradnjom stolarije koja je predviđena navedenom merom, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Plandište. Krajnji korisnici koji ostvare pravo na sufinansiranje mogu angažovati privredne subjekte isključivo sa liste privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva. Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Plandište.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Prijavni formular sa Izjavama možete preuzeti ovde.

Kriterijum i način bodovanja za ocenu prijave privrednih subjekata možete preuzeti ovde.

VAŽNO!!!

POJAŠNJENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Pojašnjenje prihvatljive jedinične cene za meru 1. (ugradnja fasadne stolarije).

U javnom pozivu je definisana prihvatljiva jedinična cena po m² za prozore, balkonska i ulazna vrata i to NIJE MAKSIMALNA JEDINIČNA CENA.

Jedinična cena koju ponude privredni subjekti MOŽE biti veća od  cene date u javnom pozivu. Kvalifikovaće se i privredni subjekti koji daju veću cenu. JEDINIČNA CENA NIJE OGRANIČENA.

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA

KONAČNA RANG LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA

O Autoru

Arhiva:

Skalabilni font