Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br.36/2009),  objavljuje:

J A V N I   U V I D
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Kompletan tekst Javnog uvida možete pogledati ovde.