На основу Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Хајдучици“.

Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде. 

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.