На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број 612-2/2018-II од 09.02.2018.године, Комисија за избор најбољих студената са територије општине Пландиште, на седници одржаној дана 19.03.2018. године, утврдила је Коначну листу кандидата – најбољих студената.

Коначну листу можете погледати овде.