Na osnovu člana 6. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za najbolje studente broj 612-2/2018-II od 09.02.2018.godine, Komisija za izbor najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj dana 19.03.2018. godine, utvrdila je Konačnu listu kandidata – najboljih studenata.

Konačnu listu možete pogledati ovde.